สายรัดสำหรับรัดกล่อง

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า
 1. สายรัดพลาสติก​ PP : สีดำ ขนาด 9 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 9 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 115 kgf (143.86n/mm2)
  • ความยาว 1500 m
 2. สายรัดพลาสติก​ PP : สีดำ ขนาด 15 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 15 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 202 kgf (151.29 n/mm2)
  • ความยาว 900 m
 3. สายรัดพลาสติก​ PP : สีขาว ขนาด 12 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 12 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 189 kgf (182.31n/mm2)
  • ความยาว 1200 m
 4. สายรัดพลาสติก​ PP : สีขาว ขนาด 15 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 15 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 202 kgf (151.06 n/mm2)
  • ความยาว 900 m
 5. สายรัดพลาสติก​ PP : สีเหลือง ขนาด 12 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 12 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 157 kgf (150.01n/mm2)
  • ความยาว 1200 m
 6. สายรัดพลาสติก​ PP : สีเหลือง ขนาด 15 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 15 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 193 kgf (144.28n/mm2)
  • ความยาว 900 m
 7. สายรัดพลาสติก​ PP : สีดำ ขนาด 12 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 12 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 176 kgf (166.23n/mm2)
  • ความยาว 1200 m
 8. สายรัดพลาสติก PP 9mm. สีเขียว

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 9 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 126 kgf (157.67n/mm2)
  • ความยาว 1500 m
 9. สายรัดพลาสติก​ PP : สีเขียว ขนาด 12 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 12 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 171 kgf (159.81n/mm2)
  • ความยาว 1200 m
 10. สายรัดพลาสติก​ PP : สีเขียว ขนาด 15 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 15 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 210 kgf (158.25n/mm2)
  • ความยาว 900 m
 11. สายรัดพลาสติก PP 9mm. สีฟ้า

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 9 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 113 kgf (141.57n/mm2)
  • ความยาว 1500 m
 12. สายรัดพลาสติก​ PP : สีฟ้า ขนาด 12 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 12 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 171 kgf (160.37n/mm2)
  • ความยาว 1200 m
 13. สายรัดพลาสติก​ PP : สีฟ้า ขนาด 15 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 15 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 179 kgf (134.65n/mm2)
  • ความยาว 900 m
 14. สายรัดพลาสติก​ PP : สีแดง ขนาด 12 มม.

  • ผลิตจากเม็ดพลาสติก PP 100% ไม่ผสมแป้ง
  • ขนาดความกว้าง 12 mm หนา 0.75+-0.05mm
  • รับแรงดึงได้สูงสุด 166 kgf (155.17n/mm2)
  • ความยาว 1200 m
 15. สายรัดพลาสติก​ PP : สีแดง ขนาด 15 มม.

  • 30 ม้วนขึ้นไป ราคา 290 บาท
  • 50 ม้วนขึ้นไป ราคา 270 บาท
  • 100 ม้วนขึ้นไป ราคา 250 บาท

  (เฉพาะขนาด 12-15 mm. เท่านั้น)

ดูในมุมมอง ตาราง รายการ

15 รายการ

ตั้งค่าเรียงจากน้อยไปมาก
ต่อหน้า