แก้ไขปัญหาเครื่องรัดกล่อง ตัดก่อน ไม่รัดกล่อง

อีกปัญหาที่เจอบ่อยในเครื่องรัดกล่องที่เป็นระบบเซนเซอร์ก็คือ เครื่องตัดก่อน ไม่รัดกล่องให้แน่น ส่วนมากจะเกิดจากเซนเซอร์และแม่เหล็กอยู่ในตำแหน่งที่ห่างกันมากเกินไปจึงทำให้เครื่องรัดกล่องสั่งตัดก่อนที่จะรัดให้แน่น มีวิธีแก้ไขดังนี้

 

 

 

 

ขั้นตอนการแก้ปัญหาเครื่องรัดกล่อง ตัดก่อน ไม่รัดกล่อง

1. เช็คระดับความแน่นที่ปรับไว้ก่อน ว่าปรับไว้เบาเกินไปหรือเปล่า เพราะถ้าปรับไว้เบาเกินไป เครื่องรัดจะไม่รัด และตัดก่อนเหมือนกัน

 

2. เมื่อเช็คระดับความแน่นแล้วว่าปกติ ให้มาดูที่เซนเซอร์ ว่าอยู่ห่างจากแม่เหล็กเกินไปหรือไม่ (ซึ่งอาจเกิดจากมีการกระแทกในขณะที่ทำการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายเครื่องรัด  จึงทำให้เซนเซอร์อาจขยับเขยื้อนได้)

 

3. ถ้าพบว่าเซนเซอร์อยู่ห่างจากแม่เหล็ก ให้ทำการปรับตั้งโดยใช้ไขควงคลายน๊อตออก แล้วขยับเซนเซอร์ให้เข้าใกล้แม่เหล็กมากที่สุด แต่ต้องไม่สัมผัสกัน แล้วจึงไขน๊อตให้แน่น

 

4. ทำการเซ็คให้แน่ใจว่า เซนเซอร์กับไม่เหล็กไม่ชนกัน โดยการหมุน (ตามรูป) และสังเกตุว่าแม่เหล็กกับเซนเซอร์ชนกันหรือไม่ ถ้าชนให้ปรับตั้งเซนเซอร์ใหม่

 

5. ทดลองใช้งานแล้วปรากฎว่าไม่รัด และตัดก่อนยังเป็นเหมือนเดิม อาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น เซนเซอร์เสีย หรือแผงวงจรเสีย ก็ได้

 

วีดีโอแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเครื่องรัดกล่อง ตัดก่อน ไม่รัดกล่อง