จัดส่งเครื่องรัดสายพลาสติกระบบลม รุ่น RXQD-19 9/5/65

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งานเครื่องรัดสายรัดพลาสติกระบบลม รุ่น RXQD-19 บริษัท 168 เทวกุลเกษตร บางเลน นครปฐม