จัดส่งเครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ รุ่น V1 บริษัท เอ็ม เค ซี โอโต้กรุ๊ป

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งานเครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ รุ่น V1 บริษัท เอ็ม เค ซี โอโต้กรุ๊ป ประเวศ กรุงเทพฯ ลูกค้านำไปรัดกล่องใส่สินค้ามัดรวมกัน และต้องใช้หลายที่จึงจำเป็นต้องเป็นเครื่องรัดแบบพกพา เคลื่อนย้ายไปใช้งานได้สะดวก

 

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ รุ่น V1

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ รุ่น V1

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ รุ่น V1

เครื่องรัดสายพลาสติกระบบแบตเตอรี่ รุ่น V1