จัดส่งเครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740 บริษัท สายไฟฟ้ายูไนเตด

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งาน เครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740 (แท้ 100%) บริษัท สายไฟฟ้ายูไนเตด กระทุ่งแบน สมุทรสาคร ลูกค้านำไปรัดม้วนสายไฟเพื่อป้องกันม้วนสายไฟแตกหรือหลุดออกมา