จัดส่งเครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-600 ตลาดไท

จัดส่งพร้อมทดลองการใช้งานเครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-600 ตลาดไท คลองหลวง ปทุมธานี ลูกค้าเอาไปรัดกล่องผลไม้

 

เครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-600

เครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-600

เครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-600