จัดส่งเครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-740 คุณชฎานิช

จัดส่ง พร้อมแนะนำการใช้ เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ ไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740 คุณชฎานิศ ตลาดไท ปทุมธานี ลูกค้านำไปรัดกล่องขนมเพื่อการขนส่ง

 

เครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740

เครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740

เครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740