จัดส่งเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U 16/3/65

จัดส่ง พร้อมแนะนำการใช้งาน เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U เครื่องรัดกล่องระบบ 2 มอเตอร์ เงียบ ประหยัดไฟ