จัดส่งเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U จุดพักไข่ไก่ ศรีนครินทร์

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งานเครื่องกล่องกึ่งอัตโนมัติ ระบบ 2 มอเตอร์ รุ่น WE-802U สถานที่พักไข่ไก่ออแกนิค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ ลูกค้าต้องการนำไปรัดแผงไข่เพื่อการขนส่ง

 

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น WE-802U

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น WE-802U

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น WE-802U

เครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น WE-802U