จัดส่งเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U คลังยา ประชาชื่น

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งาน เครื่องรัดกล่องระบบใหม่ (ระบบ 2 มอเตอร์) รุ่น WE-802U ลูกค้าเป็นคลังยา ประชาชื่น กรุงเทพ ต้องการเอาไปรัดกล่องยาแพ็คคู่กัน เพื่อประหยัดค่าขนส่ง

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U