จัดส่งสายรัดพลาสติกสีเหลืองพิมพ์โลโก้ ปลายทางโคราช

จัดส่งสายรัดพลาสติกสีเหลืองพิมพ์สีดำ ขนาด 15 มม. 50 ม้วน ปลายทางโคราช

สายรัดพลาสติกสีเหลืองพิมพ์สีดำ