ข้อแตกต่างระหว่างเครื่องรัดกล่องจีน และเครื่องรัดกล่องไต้หวัน
เครื่องรัดกล่อง ที่มีจำหน่ายตามท้องตลาดส่วนมากจะเป็นเครื่องรัดกล่องที่ผลิต และนำเข้าจากประเทศจีน และไต้หวัน บทความนี้จะอธิบายถึงข้อแตกต่างระหว่างเครื่องรัดกล่องจีน และไต้หวัน เพราะราคาแตกต่างกันค่อนข้างมากพอสมควร โดยจะอธิบายเป็นข้อๆดังนี้

 

1. การใช้งาน เครื่องรัดกล่องทั้งเครื่องจีนและเครื่องไต้หวัน สามารถรัดกล่องหรือหีบห่อต่างๆได้ไม่แตกต่างกัน แต่ลักษณะงานที่ต้องการความแน่นในการรัดมากๆ เช่น รัดไม้ รัดยางรถ รัดกระเบื้อง หรืองานที่ต้องใช้งานเครื่องรัดกล่องติดต่อกันเป็นเวลานาน ควรเลือกใช้เครื่องรัดกล่องไต้หวันซึ่งจะสามารถทนทานต่อลักษณะงานดังกล่าวได้ดีกว่า แต่ถ้าใช้งานรัดกล่องทั่วไป รัดแน่นพอสมควร และใช้งานวันละประมาณ 4-5 ชั่วโมง ก็สามารถใช้งานเครื่องรัดกล่องจีนได้ดี และยาวนานเช่นกัน

2. วัสดุ ทั้งเครื่องรัดกล่องจีน และเครื่องรัดกล่องไต้หวัน จะใช้อุปกรณ์ และระบบคล้ายๆกัน แต่วัสดุที่ใช้เครื่องไต้หวันจะมีคุณภาพดีกว่าเครื่องรัดกล่องจีน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำคัญ เช่น มอเตอร์ คลัชท์ไฟฟ้า เสื้อลูกกลิ้ง เป็นต้น

มอเตอร์ด้านซ้ายเป็นของไต้หวัน ด้านขวาเป็นของจีน

 

ชุดคลัทช์ไฟฟ้ด้านซ้ายเป็นของไต้หวัน ด้านขวาเป็นของจีน

 

ชุดลูกกลิ้ง ด้านซ้ายของไต้หวัน ด้านขวาของจีน

 

3. งานประกอบ เครื่องรัดกล่องไต้หวันจะมีคุณภาพงานประกอบที่ดีกว่า สังเกตุได้จากเวลาที่เปิดเครื่องแล้วมอเตอร์ทำงาน เครื่องไต้หวันจะนิ่ง และเงียบกว่า ส่วนเครื่องจีนจะมีอาการสั่น และมีเสียงดังบ้างเล็กน้อย

สรุปคือ เครื่องรัดกล่องที่นำเข้าจากไต้หวัน จะมีคุณภาพดีกว่าจีน เพราะคุณภาพของวัสดุ และงานประกอบที่มีดีกว่า แต่ก็ต้องแลกกับการที่ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นมากพอสมควร จึงแนะนำดังนี้ ถ้าใช้งานหนัก ใช้งานติดต่อกันเป็นเวลานานควรเลือกใช้เครื่องไต้หวัน แต่ถ้าใช้งานไม่หนักมากนัก ใช้งานวันละไม่กี่ชั่วโมง เครื่องจีนก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นกัน แต่ทั้งนี้ปัจจัยที่สำคัญก็คือ การบำรุงรักษาที่ดี และสม่ำเสมอ จะทำให้เครื่องรัดกล่องใช้งานได้ดี และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น