วิธีการแก้ปัญหาสายรัดไม่ติด รัดแล้วเด้งออก

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยเวลาใช้เครื่องรัดกล่องอีกปัญหาคือ รัดแล้วสายรัดไม่ติดกัน รัดแล้วเด้งออก สาเหตุหนึ่งเกิดจากการปรับอุณหภูมิของฮีตเตอร์ไม่เหมาะสม ปัญหาที่เกิดจากอุณหภูมิของฮีตเตอร์ที่ไม่เหมาะสมจะมีแค่ 2 กรณี คือ ฮีตเตอร์ร้อนไม่พอ และฮีตเตอร์ร้อนเกินไป

 

 

วิธีตรวจเช็คว่าฮีตเตอร์มีความร้อนที่เหมาะสมหรือไม่

1. ดูที่ตัวปรับความร้อน โดยปกติควรตั้งไว้ที่ตัวเลขระดับกลางๆ เช่น ฮีตเตอร์สามารถปรับระดับได้เลข 1-10 ให้ปรับไว้ที่ระดับ 4-6

 

2. ถ้าปรับระดับความร้อนที่คิดว่าเหมาะสมแล้วแต่ยังรัดไม่ติด หรือเด้งออกอยู่ ให้สังเกตุที่สายรัดพลาสติกตรงบริเวณรอยเชื่อมว่ามีลักษณะแบบไหน ถ้ารอยเชื่อมที่สายรัดไม่มีการละลาย หรือมีการละลายน้อยแสดงว่าความร้อนยังไม่พอ ให้เพิ่มระดับความร้อนไปทีละระดับ แต่ถ้ารอยเชื่อมมีการละลายมากแต่รัดไม่ติดแสดงว่า ความร้อนมากเกินไปทำให้สายรัดละลายมากเกินไป และเซ็ตตัวไม่ทันจึงเด้งออก ให้ลดระดับความลงมาทีละระดับ

ถ้าลองปรับตามคำแนะนำข้างบนแล้วยังรัดไม่ติด หรือเด้งออกอยู่ คาดว่าอาจจะเป็นเพราะสาเหตุอื่นๆ ไม่ได้เป็นที่ระดับของความร้อนของฮีตเตอร์