จัดส่งเครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-740 28/3/65

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งานเครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740 โรงพิมพ์ โพรฟิท พริ้นท์ บางบอน กรุงเทพฯ