จัดส่งเครื่องรัดกล่อง CHALI รุ่น JN-740 7/6/65

จัดส่งพร้อมทดสอบการใช้งาน เครื่องรัดกล่องไต้หวัน CHALI รุ่น JN-740 บริษัท นำเฮงค้าไม้ สามโคก ปทุมธานี