จัดส่งเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U (New Model) บริษัท ไทยอโกโนมี

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งานเครื่องรัดกล่องกึ่งอัตโนมัติ รุ่น WE-802U (New Model) ระบบ 2 มอเตอร์ บริษัท ไทยอโกโนมี ตลาดไท ปทุมธานี ลูกค้านำไปรัดกล่องใส่ผัก ผลไม้ส่งออก

 

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U (New Model)

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U (New Model)

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U (New Model)

เครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-802U (New Model)