จัดส่งเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-801H 14/9/65

จัดส่งพร้อมแนะนำการใช้งานเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-801H บ.เจไฟว์ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ลูกค้าเอาไปรัดกล่องสินค้าซ้อนกันหลายกล่องเพื่อประหยัดค่าขนส่ง