จัดส่งเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-801DU 17/3/65

จัดส่ง พร้อมแนะนำการใช้งานเครื่องรัดกล่อง รุ่น WE-801DU เครื่องรัดกล่องทรงเปิดหน้า มีตะแกรงด้านล่างสามารถกันหนูได้ ที่ตลาดสี่มุมเมือง ปทุมธานี ลูกค้านำไปรับปี๊บใส่ของหมักดอง